عوامل تأثیرگذار بر حس تعلق در فرآیند بازآفرینی در بافت مسکونی اطراف حرم حضرت امام رضا (ع)، محلۀ نوغان

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارتباط انسان با محیط، حس تعلق به مکان است که در راستای تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. احساس تعلق خاطر به مکان در بین ساکنین بافت‌های کهن سبب پایداری آن، در ابعاد مختلف می‌گردد. محله نوغان در بافت پیرامون حرم حضرت امام رضا (ع) در شهر مشهد واقع شده که در محدوده طرح بهسازی و نوسازی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت حس تعلق به محله به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بازآفرینی محلات قدیمی، این تحقیق بر آن است، تا عوامل تأثیرگذار بر حس تعلق ساکنین و زائرین ساکن در محلة نوغان )به عنوان جزیی تفکیک‌ناپذیر در بازآفرینی بافت) را شناسایی و ارائه نماید. روش این تحقیق کیفی است و رویه عملی آن استفاده از پرسشنامۀ باز و مشاهده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در نزدیکی این محله، مهمترین عامل تأثیرگذار بر حس تعلق است؛ به سبب کیفیت و قدرت این عامل محیطی، در طول زمان، درک ساکنین متأثر گردیده و سبب افزایش مدت سکونت و ایجاد رضایت مندی آن ها شده است. سایر عوامل محیطی و فردی تأثیرگذار در حس تعلق، نسبت به این عامل در درجه بعد قرار می‌گیرند. همچنین این نتایج این پژوهش نشانگر آن است که هویت محلاتی مانند محلة نوغان، به اختلاط ساکنان و زائران از قومیت و فرهنگ‌های مختلف گره خورده است که این هویت کم‌نظیر را از طریق مداقه در برنامه‌های بازآفرینی شهری، می‌توان حفظ و تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing a sense of belonging in the regeneration of Noghan Neighborhood in the residential fabric near the Imam Reza Shrine

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ahmadi
  • Azadeh Aghalatifi
  • Ali Afshar
چکیده [English]

One of the main characteristics of environment-human relationship is a sense of belonging to place, which plays a crucial role in making him remain there. A sense of belonging to place among residents of historic area makes it sustain in a variety of aspects. Noghan Neighborhood situated in a area near the Imam Reza Shrine in Mashhad lies within the area of rehabilitation and renovation. Considering the significance of a sense of belonging to place as an important factor influencing the regeneration of old neighborhood, the study attempts to identify and offer factors associated with a sense of belonging for residents and pilgrims living in the Noghan Neighborhood (as an integral part in the regeneration). The research method is qualitative and its practical process consists in the use of an open questionnaire and observation. The results of the research suggest that Imam Reza Shrine in the vicinity of this neighborhood is the most important factor influencing a sense of belonging; because of the power of such  environmental factor over time, the understanding of residents have been affected, which extends their duration of residence and bring them satisfaction. Other environmental and individual factors influencing the sense of belonging are in the next ranks compared to this factor.