معرفی کتاب

نویسندگان

چکیده

کتاب نوسازی محلات و بازار مسکن، مشارکت اجتماع در انگلستان و آمریکا کتاب ارتقای کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری: آموزه های پروژه لودا ویژه نامه شهر و شهروند کتاب روش های پشتیبانی از تصمیم گیری مشارکتی در عرصه شهر نشریه اینترنتی نوسازی شماره 28  

عنوان مقاله [English]

Book Review

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Mousavian
  • Mahmoud Pourserajian
چکیده [English]

Neighborhood Renewal & Housing Markets, Community engagement in UK and US Improving quality of life in Large Urban Distressed Areas: Luda Project “City and Citizen”, Haft Shahr special issue on informal settlement in Mashhad Tools to Support Participatory Urban Decision Making Nosazi Online Journal, No. 28