ساختارهای جدید، واسطه پیوند میان گذشته و آینده (طراحی در مجاورت آب انبار سردار و حمام راه روی در شهر قزوین)

نویسندگان

1 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New structures: links between past and future

نویسندگان [English]

  • yalda shahteimori 1
  • hamed mazaherian 2
  • piruz hanachee 3