نقد روشهای کمی غالب بر مطالعات اجتماعی و لزوم توجه به روش های یکفی در مطالعات بافت های فرسوده


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative models in social studies

نویسندگان [English]

  • sakineh hoseini
  • abbas souri