بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تاکید بر سیاست توسعه درونی. مطالعه موردی: محدوده 5 بافت فرسوده قائم شهر (محدوده اطراف راه آهن)

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد نور

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rehabilitation and regeneration of urban distressed areas in Ghaemshahr, Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi hosseinzadeh 1
  • vahid afshin mehr 2
  • samareh bararpour 3