میزگرد: گفتگویی در خصوص نقش کنشگران دخیل بویژه دفاتر خدمات نوسازی محلات در تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری با حضور آقایان محمد آئینی و کاوه حاج علی اکبری و سرکار خانم اسکندری


عنوان مقاله [English]

Roundtable

نویسنده [English]

  • mojtaba mousavian