سخن مدیر مسئول: نهادسازی، ظرفیت سازی و مدیریت هماهنگ شهری سیاست های کلیدی برای تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری

نویسنده

معاون وزیر، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


عنوان مقاله [English]

Director's Note

نویسنده [English]

  • Majid Kianpour