سرمقاله: توسعه محلی مبتنی بر سرمایه اجتماعی و اقتصادی ساکنان کارآمد ترین سیاست در فرایند بهسازی و نوسازی شهری

نویسنده

سردبیر نشریه


عنوان مقاله [English]

Editorial Director's Note

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Izadi