برنامه ریزی مشارکت مبنا در معاصرسازی بافتهای شهری ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه روزبهان، ساری، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participatory-based planning in the process of Urban Regeneration in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Mahdavinejhad 1
  • moin aghaee 2