تحلیل و ارزیابی سیر تطورات مدیریتی سازمان عمران و بهسازی شهری ایران در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده


عنوان مقاله [English]

Analysing and evaluating the evolution of management and policies of UDROin rehabilitation and regeneration of Urban distressed areas

نویسنده [English]

  • mohammad ayini