مقایسه تطبیقی الگوهای نوسازی خارجی و داخلی و راهکارگزینی برای بافت های فرسوده ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه علوم تحقیقات

3 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of foreign and internal regeneration & pathfinding for Urban distressed areas in Iran

نویسندگان [English]

  • alireza andalib 1
  • hadis nikrah 2
  • ali adib 3