توسعه فضاهای عمومی چند سطحی در بافت مرکزی شهر مشهد

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، کارشناس ارشد طراحی مهندسین مشاور فجرتوسعه

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارشناس ارشد برنامه ریزی مهندسین مشاور فجرتوسعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Underground Public Realms in Mashhad City Center

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abbaszadegan 1
  • masoud elahi 2
  • mohammad anampour 3