بررسی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی نمونه موردی: محله کتی شرقی و غربی بابل


عنوان مقاله [English]

Analysis of the criteria in informal settlement housing

نویسندگان [English]

  • mohammad sheikhi
  • saeed ebrahimnia
  • mohammad damadi