چهارمین اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی کشورهای آسیا - اقیانوسیه


عنوان مقاله [English]

The Fourth Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD), The secretary of the Regional Slum Upgrading Working Group