عمران و بهسازی شهری ایران: ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف هیات های عامل استان ها


عنوان مقاله [English]

Organisational Structure and the mission of Provincial comittees