‌‌بی‌خـانمانی به عنوان جزء وجودی و عالم‌گیر جامعه: یا، چرا ما باید برای "حق مشـخص به شـهر مشـخص" پیکار کنیم


عنوان مقاله [English]

Homelessness as a existentil and universal part of society; why should we fiht for “the right to the city” concept?

نویسنده [English]

  • rabee akhbari