"حق به شهر" و نوشته‌ای در باب نقشه شهر همدان در 1307ه.ش اثر فریدالدوله گلگون

نویسنده

مدیر بازنشسته موسسات آموزش متوسطه


عنوان مقاله [English]

The right to the city & Writig about Hamedan map in 1307 by Faridodoleh Golgoon

نویسنده [English]

  • Behjatolmolook sadooghi