میزگرد حق به شهر با حضور پرویز پیـران، مراد ثقـفی، محسـن حبیبی، مظفر صـرافی


عنوان مقاله [English]

The right to the city with Parviz Piran, Mozaffar Sarrafi, Mohsen Habibi and Morad Saghafi