معرفی کتاب: حق ِمشخص به شهر َمشخص: عدالت اجتماعی و پیکار برای فضاهای همگانی اثر دن میچل


عنوان مقاله [English]

Book Review: The right to the city: Social Justie and the Fight for Public Space, Don Mitchell

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Hosseinpor