از نگاه کنشگران: از نگاه سمن ها: پرونده مسئولیت اجتماعی (بخش دوم)


عنوان مقاله [English]

From Activists From NGOs: Social Responsibility (Part 2)

نویسنده [English]

  • Taymaz seyyed Mostafaee