معرفی کتاب: به سوی یک رنسانس شهری؛ گزارش پایانی کارگروه ویژه به مدیریت لرد راجرز


عنوان مقاله [English]

Towards an Urban Renaissance, Final Report of the urban task force

نویسنده [English]

  • Mahmood Porsarrajian