تحلیلی پیرامون باز زنده سازی مراکز شهری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه آموزشی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه آموزشی مهندسی طراحی محیط، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیلی پیرامون باز زنده سازی مراکز شهری

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh johari 1
  • Mohammad Reza Pourjafar 2
  • Mohammad Reza Masnavi 3