پروژه های محرک توسعه، گامی در جهت ارتقای کیفی فضای شهری خیابان- نمونه موردی: خیابان امام خمینی یزد

نویسندگان

کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه یزد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

پروژه های محرک توسعه، گامی در جهت ارتقای کیفی فضای شهری خیابان- نمونه موردی: خیابان امام خمینی یزد

نویسندگان [English]

  • Nasim Taheri
  • Fatemeh Taghvaee