ارائه راهبردهای توسعه فضاهای رها شده شهری نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

نویسندگان

1 استاد گروه شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارائه راهبردهای توسعه فضاهای رها شده شهری نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Azizi 1
  • Mojtaba Arasteh 2