تقاضای کیفیت ؛ رضایتمندی و مطلوبیت حداکثری- گفت و گـو با دکتر بهروز هادی زنوز

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Demand for Quality: Key success factors in achieving maximum satisfaction and desirability/ Interview with Behrouz Hadi Zonooz

نویسنده [English]

  • Shiva Kamizi