گزارش : تبیین فرآیند ارزیابی و داوری تجربه های بازآفرینی شهری در دوره اول جایزه ملی بهترین تجربه بهسازی و نوسازی شهری

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Approach and methodology of evaluating the Urban regeneration practices in the first Iranian award for the best urban regeneration practices

نویسنده [English]

  • Elahe Pazhoutan