بیانیه شورای داوران جایزه ملی جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری در سال 1394


عنوان مقاله [English]

The First Iranian award for the best urban regeneration practices jury committee manifesto