بیانیه شورای داوران مسابقه عکاسی جستجوی کیفیت در شهر از دریچه تصویر


عنوان مقاله [English]

Searching quality within the city "photography competition jury committee manifesto