سخن مدیر مسئول: کاهش فقر شهری، افزایش تاب آوری و ارتقای هویت ملی – محلی راهبردهای کلیدی در فرایند بازآفرینی پایدار شهری

نویسنده

ون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


عنوان مقاله [English]

سخن مدیر مسئول: کاهش فقر شهری، افزایش تاب آوری و ارتقای هویت ملی – محلی راهبردهای کلیدی در فرایند بازآفرینی پایدار شهری

نویسنده [English]

  • Mohammad saeed Izadi