سخن مدیر مسئول: تحلیل تجارب گذشته – رویکرد کنونی دولت در بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری


عنوان مقاله [English]

سخن مدیر مسئول: تحلیل تجارب گذشته – رویکرد کنونی دولت در بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Izadi