تاملی بر مفهوم شهر اسلامی در شهرهای نوبنیاد سده های آغازین اسلام


عنوان مقاله [English]

تاملی بر مفهوم شهر اسلامی در شهرهای نوبنیاد سده های آغازین اسلام

نویسندگان [English]

  • Javad Erfani
  • Mohammad Reza Navidpour