بررسی اسکان غیررسمی در حوزه‌های روستایی پیرامون کلانشهرها (نمونه موردی: کرج)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی

3 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران/ کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار


عنوان مقاله [English]

Check informal settlements in rural areas around metropolitan (Case Study: Karaj)

نویسندگان [English]

  • vahid ryahi 1
  • Morad Kaviani Rad 1
  • Shima Amidi 2
  • sajad salehi 3
3 Urban Development and Revitalization Organization working group