مدرسه محله، راهکاری برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری (نمونه موردی: منطقه همت آباد مشهد)

نویسندگان

1 کارشناس معماری/ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کارشناس ارشد معماری/ موسسه غیر انتفایی اقبال لاهوری مشهد

2 استادیار، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی تهران


عنوان مقاله [English]

Community School; An Approach for increasing the quality of life in target areas of urban regeneration (case study: Hemmatabad District of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Pilevaran 1
  • Ali Afshar 2
  • Azadeh Agha Latifi 3