طرح جامع حفاظت بافت تاریخی شیراز، گزارش مأموریت ایران (ترجمه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه UPM مالزی

2 کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی


عنوان مقاله [English]

Report on Mission to Iran

نویسندگان [English]

  • Meysam Deghatti 1
  • Helia Shahmiri 2