گزارش دفاتر هفتم و هشتم از نشست های تخصصی و موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

نویسنده

کارشناس دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


عنوان مقاله [English]

Professional Seminars in Iranian Urban Development and Revitalization Corporation (Session 7th & 6th)

نویسنده [English]

  • Khadijeh Rezazadeh