اهمیت طراحی منظر بزرگراه و آزادراه «نقش لبه ها و جلوه های بصری»

نویسنده

دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Highway and Expressway Landscape Design: Role of Edges and Visual Features

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Taghvaei