مؤلفه های مؤثر بر ادراک و ارتباط بصری در منظر شهری تاریخی

نویسنده

کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Perception and Visual Contact in Historic Urban Landscapes

نویسنده [English]

  • Mehri Motahari Rad