بکارگیریِ رویکرد روایت محور و مشارکتی در برنامه ریزی و طراحی منظر نواحی رودکناری نمونه موردی: رودخانه سیاهرود شهر قائم شهر

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 مربی و عضو هیت علمی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

Siahroud Riverside, Qaemshahr: Narrative-driven and Participatory Approaches in Planning and Design of Riverside Areas

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rouhani Qadikolaei 1
  • Hadi Pendar 2