روش های مواجهه با آب در دو بوم فرهنگ سرد و مرطوب در ایران (نمونه موردی: شاه گلی تبریز، استخر لاهیجان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

2 عضو هیئت علمی، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران


عنوان مقاله [English]

Shah Goli and Lahijan Lakes: Use of Water in the Cold and Humid Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Paria Meshkabadi 1
  • Mahdi Hamzeh Nezhad 2