منظر سروهای تاریخی ایران ، احیای منظر فرهنگی سرو کهنسال منگاباد مهریز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین


عنوان مقاله [English]

The Historic Cypress Tree of Mangabad, Mehriz

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shariatmadari 1
  • Mohammadreza Mehrabani Golzar 2