گزارش دفتر سیزدهم از سلسله نشستهای موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی ایران؛ «معماری منظر راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت نظام حمل و نقل درون و برونشهری »


عنوان مقاله [English]

Road Landscape Working Group: Sessions and Workshops

نویسنده [English]

  • Shaqayeq Sediq Vaziri