شهروندی و جنسیت از منظر توسعه در ایران معاصر

نویسنده

دکتری اقتصاد سیاسی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم


عنوان مقاله [English]

Citizenship and gender from development perspective in contemporary Iran

نویسنده [English]

  • Abbas Ahmad Akhundi