آگاهی زنان از حقوق مدنی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی

2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's awareness of civil rights

نویسندگان [English]

  • Maryam Zareian 1
  • Nafiseh Ardalani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Consciousness
  • Civil rights
  • Demand
  • Men
  • Equality
  • Family