ظرفیت‌های زنان در توسعه محلی مناطق فقیرنشین و کاهش نابرابری جنسیتی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری

2 کارشناس شرکت عمران وبهسازی شهری ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s capacities in local development of poor regions and gender inequality reduction

نویسندگان [English]

  • Navvab Mirzaei 1
  • kamal nouzari 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality
  • Gender
  • Women
  • Local development
  • Poor urban areas