کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissent work; citizenship right of female workers

نویسندگان [English]

  • Jaleh Shaditalab 1
  • Samaneh Ebrahimpour 2
  • Sonia Ghaffari 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Workers
  • Social Rights
  • Citizenship
  • Dissent Work
  • Labor Law
  • Iran