امنیت زنان و قلمروگرایی در محل های سنتی

نویسندگان

1 دکتری معماری

2 دکتری شهرسازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s security and territoriality in a traditional neighborhood

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jam 1
  • Maryam Mohammadi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Security
  • Territoriality
  • Neighborhood
  • Traditional
  • Physical