دسترسی به شهر و حقوق شهروندی: تردد روزانة زنان در تهران

نویسنده

دکتری معماری و شهرسازی


عنوان مقاله [English]

Access to the city and citizenship rights: daily commuting of women in Tehran

نویسنده [English]

  • Mina Saeedi Shahrooz