گفت وگو با پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس اقتصاد: پاشنۀ آشیل حقوق شهروندی زنان


عنوان مقاله [English]

Dialogue with Parvaneh Salahshouri, Head of the Women's fraction of parliament Economy: shortcoming of women's civil rights