گفت و گو با محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نقش حوزه‌های علمیه در توسعة حقوق شهروندی زنان

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Dialogue with Mohammad Kazemi, vice-chairman of the Legal and Judicial Commission of the Parliament The role of seminary in development of women citizenship rights

نویسنده [English]

  • Ameneh Shirafkan