شهروندی اجتماعی و فعالیت سازمانهای غیردولتی

نویسندگان

1 پژوهشگر جمعیت امام علی (ع)

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری


عنوان مقاله [English]

Social citizenship and the activity of non-governmental organizations

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Attaran 1
  • Zohre Dodangeh 2